NSFC logo-03

Coachingfestival 2023

for faglig utveksling og nettverksbygging 

Hvordan kjenne seg trygg i kommunikasjon og samspill?

Arrangementet  holdes på Sagene samfunnshus, Kristiansands gate 2, 0463 Oslo

Lørdag den 13. mai 10.00 - 16.00 

Søndag den 14. mai  kl 10.00 - 15.00 

Intensjon

photo-1510034141778-a4d065653d92

NSFC ønsker å bidra til økt bevissthet og kompetanse på individ- og samfunnsnivå. 

Hvordan kan vi på festivalen øke sjansen for at enkeltmennesket kan stå sterkere i seg selv i kommunikasjon  og samspill? 

Som arrangør  har vi lagt opp til et program som kan belyse  utfordringer  -  og hvordan  coaching kan bidra til en bedre hverdag. En del av coachingverktøyet er helt elementært i daglig samspill, også gjennom forebyggende arbeid. 

Målgruppe

Vi henvender oss spesielt til:

  • Coacher , terapeuter 
  • Fagmiljøer som jobber med mennesker
  • Foreldre og foresatte 
  • Fosterforeldre 
  • Ansatte i barnehager
  • Lærere og rektorer i  grunnskolen og VGS 
  • Frivillige organisasjoner som jobber med ungdom
  • Andre interesserte
36627627_1755065647864227_6272720918863151104_o-300x199