Vil du ha kompetanse for fremtiden og hjelpe andre til endring?

 


 

 

 

TA TO ÅR MED COACHING

En coachutdannelse

du kan ta ved siden

av full jobb

Studer hvor som helst

Deltid, nett og-samlingsbasert

Bli en del av fellesskapet

Bli en del av et faglig fellesskap

Alltid oppdatert innhold


VÅRE KURS 2024

Introduksjon til coaching

Velkommen til dette nettkurset!

Kunsten å lytte er en av de viktigste ferdighetene i møte med andre mennesker. I coaching er det helt essensielt.

Dette kurset vil gi deg gode verktøy i din kommunikasjon med andre, både i jobb og privat.

 • aktiv lytting
 • speiling
 • følge ladningen uten å gi råd

Til en pris på kr 350,- vil du gjennom kurset få økt bevissthet om ditt samspill med andre og bidra til å bygge relasjoner.   

For personlig samtale, mer informasjon eller påmelding, send mail til inger@nsfc.no eller ta kontakt på 95914979.

I videoen under kan du høre Bjørn Årstad Seyffarth presentere videoen "Hvorfor Coaching?"


photo-1511376979163-f804dff7ad7b

Motta gratis nå!

Den lille boken som styrker din selvfølelse. 

Veien hjem  er en praktisk guide til god selvfølelse skrevet av Bjørn Årstad Seyffarth. Nå kan den bli din.

I guiden beskriver Bjørn ulike sider ved  hvordan vi ser på oss selv og hvordan vi behandler oss selv.

Han sier også noe om hvordan det er mulig å endre historien om seg selv.

Få boken gratis nå!


Veien-hjem

AKTUELLE SAKER

Standard Norge har i samarbeid med bransjen utarbeidet  en egen nasjonal  standard for coacher. Dette kan påvirke innhold, pris og oppbygging. Norsk Standard er et kvalitetsstempel som både bransjen og markedet har ønsket i lang tid. Standarden NS 11251:2023 Coachingtjenester - krav til kompetanse er tilgjengelig og kan kjøpes hos Standard Norge.

Norsk Senter for Coaching har vært aktiv deltaker i denne prosessen. Nå jobbes det med standard for sertifisering, utdannelse og leveranse.  Vi vil legge til rette for at skolen og skolens sertifiserte coacher blir godkjent etter de nye standardene.

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE 


Kompetansenettverket som fremmer Nextgen ferdigheter og samfunnsnyttige initiativer knyttet til entreprenørskap og mangfold.
Norsk senter for Coaching bidrar med opplæring av frivillige mentorer i prosjektet #GetBusyWithYourBusiness

REFERANSER

 • NORSK SENTER FOR COACHING

  “Jeg er takknemlig for all lærdom, samvær med deling, latter og tårer og et fantastisk samhold gjennom studieåret.

  Bjørn og de andre flotte mentorene har vært der for oss hele veien.”

  Coach

 • NORSK SENTER FOR COACHING

  “Du blir kompetent på hvordan veilede mennesker i alle
  livssituasjoner, i alle bransjer. Dette er relevant for deg som ønsker å jobbe som coach eller for deg som vil ha en faglig utvikling i din egen arbeidssituasjon, bransje eller familiære og sosiale relasjoner.

  Du lærer gode verktøy for å mestre stress, bli mer trygg på deg selv og hvordan ta gode valg. Et supert tilskudd dersom vil jobbe som leder eller bare ønsker å bli flinkere til selvledelse.

  En bonus er et faglig nettverk av likesinnede som kan støtte deg og som du kan sparre med under og etter studiet.”

  Coach, forfatter og konseptutvikler

 • NORSK SENTER FOR COACHING

  “Gjennom utdannelsen med tilhørende verktøy og prosesser har jeg funnet en egen indre ro som bidrar til at jeg har gode og utviklende relasjoner til familie, venner og kollegaer. Verktøy som speiling, sandwich og SØT bruker jeg i det meste av kommunikasjon nå.

  Etter fullført utdannelse har jeg fått mulighet til å jobbe som intern Safety Coach i bedriften jeg er ansatt i.”

  Coach

 • NORSK SENTER FOR COACHING

  “Min interesse og nysgjerrighet for utdannelsen kom gjennom at jeg over flere år ble coachet av en god venninne som har fullført studiet tidligere.
  Utdannelsen har gitt meg veldig mye. Jeg står stødigere i meg selv, og er tydeligere på hva som er mine verdier. Jeg ser tydelig sammenhengen mellom mine følelser, mine behov og hvordan jeg ønsker å navigere i livet.
  På det personlige plan har jeg oppdaget en større lyst til å hjelpe andre, og ønsker å bruke verktøy og teknikker for å hjelpe andre til å føle seg bedre, være mindre stresset og enklere kunne ta valg. På det profesjonelle plan ønsker jeg å bruke virkemidlene i den videre karrieren min.
  Det har vært veldig god oppfølging og profesjonelt opplegg i regi av veilederne.


 • NORSK SENTER FOR COACHING

  “Mange opplever seg hverken sett eller hørt i møte med medmennesker eller samfunnet. I kommunikasjon med andre er motparten kanskje mer opptatt av å bidra med sine synspunkter eller presentere løsninger på dine problemer, enn å høre etter hva du faktisk sier?
  Det ligger en enorm kraft i evnen til virkelig å lytte - til oss selv, til våre egne behov og til menneskene rundt oss.
  Som coach lærer du blant annet å bli en aktiv lytter og å stille gode spørsmål som kan hjelpe andre til å finne de svarene som allerede bor i hver og en av oss. Mange opplever at de gjennom coaching kommer til en større ro, til forsoning med seg selv eller andre. Coaching kan også brukes som verktøy for eksempel i konflikthåndtering - mellom enkeltindivider, på en arbeidsplass eller i en organisasjon.
  Jeg er i ferd med å avslutte min utdannelse som coach ved Norsk Senter for Coaching. Denne utdannelsen har ikke bare gitt meg faglig påfyll, men minst like mye selvutvikling. Jeg har fått studere og lære på mine premisser, og det har vært lett å finne tilpasninger som passer til min hverdag.

 • NORSK SENTER FOR COACHING

  “Jeg valgte utdannelsen hos dere via inspirasjon fra to samlinger med
  Vigdis Garbarek og Bjørn - pluss flere. Så kom annonsen deres til
  utdannelsen i en e-post.
  Utdannelsen har gitt meg mer trygghet i sosialt liv. Jeg har lært
  at man kan våge å vise sin sårbarhet uten å «overfalle» alle med
  sitt eget. Jeg har lært at det man bærer på av sorg og skam og uro
  ikke synes utenpå. Og jeg har lært å respektere andres historie uten
  å måtte være den som «løser» problemene.
  Denne utdannelsen KAN gi meg en ny mulighet for jobb framover. Dersom det ikke blir noen yrkesvei for meg, så vil jeg vite at jeg har meg selv mer «hel» enn før jeg begynte med studiet.
  Jeg har alltid lyttet godt egentlig, men nå vet jeg at jeg ikke alltid
  skal stresse med å gi råd/bidra med noe «av betydning». Det
  viktigste skjer hos den andre i dennes eget tempo.
  Jeg skulle ønske at jeg hadde oppdaget dette studiet tidligere i livet:-)

 • NORSK SENTER FOR COACHING


  Jeg sjekket mange ulike coachutdannelser og landet på utdannelsen hos Norsk Senter for Coaching fordi den virket så solid, både med tanke på faglig innhold og verdiene utdanningen er tuftet på. Det ble tydelig da jeg tok kontakt med en studieveileder som bekreftet dette inntrykket i en givende samtale.
  Gjennom utdannelsen har jeg fått mye kunnskap om kommunikasjon og menneskelige behov og utviklingspotensial. Jeg har også fått en solid innføring i mange forskjellige coachende virkemidler. Og sist, men ikke minst, så har jeg lært mye om meg selv og vært gjennom min egen utviklingsprosess, som har gjort at jeg har vokst som menneske.
  Kombinasjonen av solid faglig innhold og praktisk arbeid i studiegruppa og sammen med lærerne har betydd aller mest for meg. Lærerne på studiet er dedikerte og følger opp. De møter oss studenter med stor formidlingsvilje, åpenhet og varme, slik at det har oppstått en trygg og god stemning i studiegruppa.
  Utdannelsen har gitt meg sterk motivasjon til å bidra positivt i andre menneskers liv.

 • NORSK SENTER FOR COACHING

  “Jeg er så takknemlig for den måten dere leder gruppa og undervisningen på. Tenk om skolen og arbeidslivet hadde skjønt hvor mange flere som kan være med og bidra når man viser fleksibilitet, vennlighet og raushet.

 • NORSK SENTER FOR COACHING

  “Jeg har hatt Bjørn som mentor på min coach-utdannelse og vært på Finding Self-love på Bali to ganger. Anbefaler denne utdannelsen til ALLE! For å få det bedre med seg selv og andre.

 • NORSK SENTER FOR COACHING


  “Unike verktøy og veiledning enten du ønsker selvutvikling eller å jobbe som coach. Dette er den beste gaven du kan gi deg selv - til evig eie ❤️”

 • NORSK SENTER FOR COACHING

  ““Anbefales både for deg som ønsker å gå dypere som coach og for deg som er opptatt av selvutvikling” ”

 • NORSK SENTER FOR COACHING


  Som hovedtillitsvalgt og leder i en stor arbeidstakerorganisasjon savnet jeg et verktøy i møte med andre, i saker på godt og vondt. Dette verktøyet fikk jeg under utdannelsen.

Velkommen igjen!

NSFC logo-03

DAGLIG LEDER

MENTOR OG LÆRER
Gunn Randi Fjæstad            gunnrandi@nsfc.no
Tlf: +47 91 00 65 67

PEDAGOGISK LEDER

STUDIEVEILEDER, MENTOR OG LÆRER
Inger Johanne Eidem
inger@nsfc.no
Tlf: +47 959 14 979

FAGLIG ANSVARLIG

GRUNNLEGGER, MENTOR OG LÆRER
Bjørn Årstad Seyffarth
bjorn@nsfc.no

STUDIEVEILEDER

MENTOR, COACH OG LÆRER
May Solfrid Hoverud
may@nsfc.no
Tlf.: +47 454 39 132