Coachutdannelsen

som gir deg

stø kurs og

grensesprengende verktøy

Bevisstgjøring og praktiske ferdigheter i kommunikasjon,  coaching og ledelse

 

For personlig samtale, mer informasjon eller påmelding,

send mail til inger@nsfc.no eller ta kontakt på 95914979.

Om COACH-UTDANNELSEN

Vi i Norsk Senter for Coaching tilbyr en to årig COACH-UTDANNELSE for deg som ønsker:
 • å bli COACH
 • personlig vekst og fordypning
 • selvledelsesverktøy og faglig utvikling
 • ledelse og kommunikasjonsverktøy
 • utviklende og støttende fellesskap
I vår utdannelse lærer du hvordan du kan lede deg selv og andre gjennom endring og hindringer. Perfekt til profesjonell og privat bruk.


UTDANNELSEN går over 4 trinn delt opp i 3-4 temaer fordelt på 4-5 måneder hver som kan tas enkeltvis eller som en helhet. Til slutt kan du velge å ta sertifisering. 

STUDIEOVERSIKT 2024 -2026

photo-1573496546038-82f9c39f6365
Trinn 1: Kommunikasjon og coaching

31. august - 15. desember 2024

Tema 1-3 i vår toårige utdannelse. Tar du kurset separat kan det senere innlemmes i  coach-utdannelsen.

 • Oppstartshelg: 31. august og 1. september
 • Kunsten å lytte: 21. og 22. september
 • Kunsten å stille spørsmål: 19. og 20. oktober
 • Kunsten å sette i perspektiv: 16. og 17. november
 • Praksishelg: 7. og 8. desember

photo-1531537571171-a707bf2683daTrinn 2: Kommunikasjon og selvledelse

11. januar - 15. juni 2025

Tema 4 - 6 i utdannelsen. Tar du kurset separat kan det senere innlemmes i den toårige coach-utdannelsen.

 • Sannhet, retning og valg: 11. og 12. januar
 • Selvtillit, selvfølelse og selvrespekt: 8. og 9. februar
 • Lede endring: 15. og 16. mars
 • Lede endring 2: 26. og 27. april
 • Prosesscoaching: 24. og 25. mai

 

 

 

photo-1507537362848-9c7e70b7b5c1
Trinn 3: Kommunikasjon og medfølelse

6. september - 15. desember 2025

Tema 6-8 i vår toårige utdannelse. Tar du kurset separat kan det senere innlemmes i  coach-utdannelsen.

 • Identitet og selvbilde: 6. og 7. september
 • Sorg og tilgivelse: 11. og 12. oktober
 • Verdi og mening: 15. og 16. november
 • Motivasjon og vilje: 6. og 7. desember
photo-1558403194-611308249627
Trinn 4: Coaching og profesjonalitet

10. januar - 6. juni 2026

Tema 9 - 13 i utdannelsen. Et kvalitetsstempel og obligatorisk for deg som skal bruke tittelen NSFC coach.

 • Lede grupper - individ og fellesskap: 10. og 11. januar
 • Etikk og samfunn: 7. og 8. februar
 • Konflikthåndtering: 7. og 8. mars
 • Konflikthåndtering 2: 11. og 12. april
 • Implementering, markedsføring og drift: 9. og 10. mai
 • Avslutning: 6. juni


Oversikt alle temaer i coach-utdannelsen

TRINN 1

Tema 1

Kunsten å lytte

Å være helt til stede med en klient, å lytte uten å blande inn egne synspunkter og meninger - det er en helt spesiell ferdighet. 

Tema 2

Kunsten å stille spørsmål

Det rette spørsmålet til rett tid kan åpne opp en helt ny verden. Noen spørsmål føles naturlig å stille og andre tilnærminger kan læres.

Tema 3

Kunsten å sette i perspektiv

Perspektivet vi ser livets hendelser i gjør all verdens forskjell. Er glasset halvfullt eller halvtomt? 

TRINN 2

Tema 1

Sannhet, retning og valg

Når vi sier eller gjør det som er sant for oss føles det godt. Du lærer hvordan du kan stå stødig i dine valg og jobbe med mål og prioriteringer.

Tema 2

Selvtillit, selvfølelse og selvrespekt

Du lærer om forskjellen på selvtillit og selvfølelse, og hvordan de henger sammen. 

Selvrespekt er grunnleggende i din relasjon til deg selv og til andre.

Tema 3

Lede endring

Å oppdage og vedkjenne seg gamle mønstre som ikke er tjenlige er første skritt mot  endring. Vi jobber med motstand og transformasjon.

For å bearbeide motstand jobber vi gjennom prosesscoaching der vi oppmuntrer klienten til å lytte til kroppen og følelsene for å få med hele mennesket på veien videre.

TRINN 3

Tema 1

Identitet og selvbilde

Identitet handler om den du er, den du og andre ser deg som. Å være trygg på seg selv og den du er har betydning for selvfølelsen i møte med deg selv og andre.

Tema 2

Sorg og tilgivelse

Det er mange former for sorg i livet, fra det å miste jobben til tapt helse eller dødsfall i nær familie. Å finne balansen mellom sorgrommet og livsrommet blir viktig.

En del av sorgarbeid er å kunne tilgi. 

Du lærer å lede sorgprosesser og øvelser for tilgivelse.

Tema 3

Verdi og mening

Når vi lever og jobber i samsvar med våre innerste verdier, det som betyr mest for oss, vil vi i større grad oppleve indre trygghet, ro og lykke. Her ligger også kilden til hva som motiverer oss til å ulike handlinger.

TRINN 4

Tema 1

Lede grupper - individ og fellesskap

Hvordan gå fra JEG til VI? Du lærer hvordan  kan lede grupper, om din rolle som fasilitator og om gruppestrukturer.

Tema 2

Etikk og samfunn

Du lærer om roller, etikk, taushetsplikt og profesjonelle relasjoner.

Tema 3

Konflikthåndtering

Konflikter kan være utfordrende og vanskelige å håndtere. Samtidig er det å stå i konflikt en kilde til vekst og utvikling.

Du lærer ulike modeller for konflikthåndtering.

Tema 4

Implementering, markedsføring og drift

Du får helhetlig forståelse av hva det vil si å jobbe som coach, hvordan du kan starte din egen virksomhet og måter du kan markedsføre deg på.

om_oss-300x300
Avslutning

Vi legger opp til en hyggelig avslutning for studenter ved coachutdannelsen.

Vi feirer et vel gjennomført utdannelsesløp og at du kan gå ut og hjelpe andre med trygghet og selvsikkerhet i det du ønsker å tilby.

For personlig samtale, mer informasjon eller påmelding, send mail til inger@nsfc.no eller ta kontakt på 95914979.


REFERANSER TIDLIGERE STUDENTER

 • NORSK SENTER FOR COACHING

  “Jeg har hatt Bjørn som mentor på min coach-utdannelse og vært på Finding Self-love på Bali to ganger. Anbefaler denne utdannelsen til ALLE! For å få det bedre med seg selv og andre. Marie Gry Norstrand”

 • NORSK SENTER FOR COACHING

  “Unike verktøy og veiledning enten du ønsker selvutvikling eller å jobbe som coach. Dette er den beste gaven du kan gi deg selv - til evig eie ❤️   May Solfrid Birkelid Hoverud”

 • NORSK SENTER FOR COACHING

  “Anbefales både for deg som ønsker å gå dypere som coach og for deg som er opptatt av selvutvikling. Inger Johanne Eidem”

DAGLIG LEDER

MENTOR, COACH OG LÆRER
Gunn Randi Fjæstad            gunnrandi@nsfc.no
Tlf: +47 91 00 65 67

PEDAGOGISK LEDER

STUDIEVEILEDER, MENTOR OG LÆRER
Inger Johanne Eidem
inger@nsfc.no
Tlf: +47 959 14 979

FAGLIG ANSVARLIG

GRUNNLEGGER, MENTOR OG LÆRER
Bjørn Årstad Seyffarth
bjorn@nsfc.no

STUDIEVEILEDER

MENTOR, COACH OG LÆRER
May Solfrid Hoverud
may@nsfc.no
Tlf.: +47 454 39 132