Si hei til administrasjonen i Norsk Senter for Coaching

Gjennom vår utdannelse styrker du egen bevisstgjøring og praktiske ferdigheter i kommunikasjon, coaching og ledelse.

Gunn Randi Fjæstad

Daglig leder
Coach og instruktør i meditasjon og mindfullness. Erfaring i ledelse- og organisasjonsutvikling.

Inger Johanne Eidem

Nestleder og pedagogisk ansvarlig


Coach, pedagog og kursholder.


 

Bjørn Årstad Seyffarth

Grunnlegger og faglig ansvarlig


Utdannet i filosofi, psykologi og terapi. Mentor coach, forfatter og kursholder.


 

May Solfrid Hoverud

Mentor coach


Coach med bred erfaring i ulike felt. Drifter et livsmestringsprogram i vgs.


 

Stein Hagen

Initiativtaker.


Er coach, kommunikolog og massør. Pedagog, IT, prosess og prosjektleder.


 

 Våre verdier


ÆRLIGHET

Ærlighet er å tørre å se sannheten i øynene, og når det er mulig, dele sant med andre. Ærlighet fungerer best når den avleveres fra et varmt hjerte og med vennlige ord.

Når vi innrømmer feil selv om andre kan bli skuffet eller sinte er vi ærlige og modige. Ærlighet kan være sårbart, men skaper tillit og troverdighet. Når vi er ærlige får vi dypere kontakt med oss selv og med andre. Ærlighet er å være sann mot seg selv og mot andre – åpent og klart.

RAUSHET

Raushet er å kunne dele med andre av egen kunnskap og erfaring slik at andre kan få påfyll og vekst. Det er også å kunne ta imot innspill, innsikter og perspektiver fra andre uten å dømme eller avvise.

Det innebærer åpenhet og toleranse for andres meninger og ståsted, og kunne møte det som kommer med å være nysgjerrig og undrende. Gjennom tillit til seg selv og andre bidrar vi til å åpne rommet og gi plass til det som kommer.

 

RESPEKT

Respekt er å ta seg selv og andre på alvor. Det innebærer å lytte med hjertet uten å dømme. Det betyr å være sann mot seg selv og mot andre og justere dersom det oppstår tvil. Respekt er å snakke godt om andre.

Like viktig er det å ta opp vanskelige ting med den det gjelder istedenfor å baksnakke. Sannhet og autentisitet fra hjertet er den vakreste form for respekt. «If you are happy with our service, tell others! If you are not happy with our service, tell us».

FELLESSKAP

Fellesskap er å være i en helhet med mange hvor den enkelte gir og får, bidrar og tar imot. Fellesskap er å holde sammen og holde i hverandre slik at alle står stødig og trygt. For at det skal skje må hver enkelt både holde og bli holdt.

Fellesskap er som en ring eller sirkel som er satt sammen av mange ledd. Hvert ledd har en betydning, er viktig og skaper samhold. Ringen blir et godt sted å være, et godt sted å høre til.

KVALITET

Kvalitet er å holde det en lover, å levere som beskrevet og forventet. Kvalitet handler om helhet, integritet og at det en tilbyr/leverer er bærekraftig.

Kvalitet innebærer styrke, soliditet, hel ved. Bak kvalitet ligger det dyp kunnskap, kompetanse og erfaring som skaper troverdighet. Produktet eller det en tilbyr er ekte vare, er utprøvd og har gjerne rot i teorier eller forskning.

TRYGGHET

Trygghet er grunnleggende og rommer mye: tydelige rammer, å bli ivaretatt, å kunne være seg selv og det er godt nok, å bli møtt med kjærlighet, respekt og anerkjennelse, å bli sett og hørt.

Trygghet betyr at det er rom for å lykkes, feile og utforske. Trygghet skaper tillit og gode relasjoner som igjen bidrar til en sterk og solid organisasjon.

 

Historien bak Norsk Senter for Coaching


I 2014 skrev Bjørn Årstad Seyffarth manualen Kunsten å coache og laget grunnstrukturen for en ettårig coachutdannelse. Med utgangspunkt i hans bakgrunn i filosofisk praksis, LØFT, positiv psykologi og kognitiv terapi fant han gode strukturer til å skape et rammeverk for både den østlige og vestlige visdommen han ønsket å formidle.

Han la også inn eksterne bidrag fra sin daværende partner, som transformasjon og manifestering. Kristin Wang bidro i oppstarten av denne første utdannelsen. Hun brakte teamet stadig tilbake til hjertet når resten av teamet ble for tekniske. Resultatet ble en coachutdannelse med dybde og følelse.

Det ble en suksess allerede det første året med 35 påmeldte! Denne utdannelsen gikk i fire år og har utdannet flere hundre hjerte-coacher og forandret utallige liv.

Vennskapene og miljøet som oppstod har blitt et vakkert fellesskap.

Bjørn ønsket å bygge videre på arbeidet og erfaringene han og tidligere mentorer og studenter hadde gjort seg over flere år, med  større faglig tyngde og et lengre forløp for å sikre et bedre tilbud til de nye studentene.

I august 2018 valgte han derfor å skape en ny og forbedret versjon av den eksisterende ettårige utdannelsen da hans daværende partner ønsket å satse på et annerledes utdannelsesformat, og slik oppstod et helt nytt selskap og en helt ny utdannelse - under navnet Coaching by Heart. Vi utdannet to kull studenter under dette navnet, men ble anbefalt å endre navn. Fra om med våren 2022 heter vi Norsk Senter for Coaching. Dette er vi veldig fornøyde med!

Norsk Senter for Coaching (NSFC) tilbyr en coachutdannelse og et livsmestringsprogram med fokus på faglig og personlig vekst i et godt fellesskap. Vi veileder og støtter alle studenter som søker seg til oss til å bli enda tryggere, sannere og mer kompetente versjoner av seg selv.

Kvalitetssikring

Utdannelsen har vært i stadig utvikling.

I møte med NOKUTs strukturer og krav har vi arbeidet med å integrere og tilpasse disse i vår undervisning og kvalitetssikring.

Vi vil arbeide med å få på plass den endelige godkjenningen slik at våre studenter kan oppnå studiepoeng, samt få støtte fra Lånekassen.

 

Senhøsten 2019 ble vi invitert til å delta i en komite opprettet av Standard Norge, som arbeider med å utvikle Norske Standarder for Coaching. Arbeidet her har ytterligere skjerpet vår utdannelse. 

To standarder er tilgjengelige: NS 11251 Coachingtjenester - Krav til kompetanse og NS 11253 Coaching - Krav til leveranse

I løpet av 2024 kommer NS 11252 Coaching - Krav til sertifisering, samt NS 11254 Coaching - Krav til utdannelse.

Komitearbeidet har også ledet til direkte samarbeid med Den Norske Coachforening (DNCF) og at vi følger DNCFs bransjestandard.

DAGLIG LEDER

MENTOR, COACH OG LÆRER
Gunn Randi Fjæstad            gunnrandi@nsfc.no
Tlf: +47 91 00 65 67

PEDAGOGISK LEDER

STUDIEVEILEDER, MENTOR OG LÆRER
Inger Johanne Eidem
inger@nsfc.no
Tlf: +47 959 14 979

FAGLIG ANSVARLIG

GRUNNLEGGER, MENTOR OG LÆRER
Bjørn Årstad Seyffarth
bjorn@nsfc.no

STUDIEVEILEDER

MENTOR, COACH OG LÆRER
May Solfrid Hoverud
may@nsfc.no
Tlf.: +47 454 39 132