Gunnrandi
Coach

Jeg kan hjelpe deg med omstilling, sorg og vanskelige livsituasjoner

Er vi en match?

Ønsker du deg mer glede i hverdagen, mindre stress og mer mestring? Ønsker du deg utvikling, forandring og framdrift?
Ønsker du å styrke deg selv på å ta grep, lede deg selv og gjennomføre det du ønsker deg? -  Ja, da kan jeg guide deg på din reise

Gjennom mitt arbeid har jeg møtt mange som står i vanskelige situasjoner  og jeg ser hvordan det påvirket livet til den enkelte og deres familier. I møte med alle krav og forventninger ,med menneskene som fikk endringer i livet sitt, ble det enda tydeligere for meg hvor viktig det er å skape god dialog og gode møteplasser .

Hvordan jeg jobber

Hva du trenger for å komme dit du ønsker deg? Hva du trenger for å stå i endringsprosessen?

Ofte står vi fast i gamle mønstre , egne og andres forventninger, slik vi tror det skal være. Dette skaper stress og ubalanse.
Du kan velge noe annet: Om du åpner den døra og ser på det, så vil du oppdage at mulighetene ligger nærmere enn du tror. Muligheter du kanskje ikke har sett, turt å tenke , eller følt er innenfor rekkevidde.

Min bakgrunn

Jeg har bred yrkeserfaring , har jobbet i barnehage og har lang fartstid som både tillitsvalgt og leder i ei stor fagforening . Jeg har mange år med organisasjonsarbeid og frivillig arbeid, og som politiker. Jeg har erfaring med endringer i arbeidslivet, oppfølging av sykmeldte , omstillinger og forhandlinger.

Gjennom utdanningen i Leadership by Heart og tida som student utviklet jeg også mitt eget firma: Finn din vei Coaching og personlig utvikling. Underveis har jeg fylt på med fordypninger i kommunikasjon og sorgarbeid og det å lede grupper.

Min motivasjon

Jeg ønsket å bidra til folks opplevelse av mer glede i hverdagen, i arbeid , i hjemmet eller i fritida. Å  ha kunnskap om og å bidra til gode prosesser, rom for delinger , trygghet for gode samtaler for vekst og utvikling og til slutt beslutninger om hvordan vi ønsker at vi skal ha det.

Kontakt meg

E-post: post@finndinvei.org