310122036_1224999688065552_1489354237876987028_n

Inger Johanne Eidem

Coach


Jeg hjelper deg med relasjoner, konflikthåndtering og helhetlig helse.


 

Er vi en match?

Jeg hjelper mine kunder til bedre selvfølelse og mestringstro. Har du vonde erfaringer i bagasjen, som mobbing, ensomhet, avvisning eller på andre måter har opplevd å ikke være god nok?

Sammen jobber vi med å avdekke dypere behov, se perspektiver, ta valg og sette mål.

Hvordan jeg jobber

Som coach er jeg spesielt god til å lytte, ta meg tid og få tak i bakenforliggende behov hos kunden. Dette er noe mine kunder verdsetter, og jeg vet det betyr mye å bli sett og anerkjent på denne måten.

Min bakgrunn

Jeg er utdannet barnehagelærer med videreutdanning innen ledelse og veiledning. Min coachutdanning er fra Leadership by Heart med videre fordypning hos Coaching by Heart.

Jeg har bred erfaring med mennesker gjennom arbeid i barnehage, skole og studieforbund.

Min motivasjon

Min motivasjon som coach er gleden og resultatene jeg ser hos mine kunder.

Kontakt meg

Telefon: 959 14 979

Mail: ingerjohanneeidem@gmail.com