Produkter

Utdannelse over 10 måneder med fysiske samlinger

NOK 0.00 (including 25% VAT)

COACHING OG LIVSMESTRING 2019-2020 – 10 MND DELTID (600 t)

PRIS 50 000 kr* (Depositum 5000 kr)

Kunsten å lytte er en av de viktigste ferdighetene i møte med andre mennesker. I coaching er det helt essensielt. Kurset vil gi deg gode verktøy i din kommunikasjon med andre, både i jobb og privat. Logg deg inn og du vil kunne lese mer om kursets innhold.

NOK 350.00